D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hals Sogn

Byrum-Hals Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Læsø Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Østerby Kirke Østerby Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Læsø - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Hals Kirkeruin

Hals Kirkeruin Sognets middelalderlige nedrevne kirke har muligvis været viet til Sankt Oluf. Den lå vest for østerby, forfaldt efterhånden og omkring 1720 skal gudstjenesterne være ophørt. Bygningen synes at have bestået af langhus og tårn, begge med hvælvinger, opført af røde og gule munkesten. Tårnet, der tjente som sømærke, blev efter kongelig resolution istandsat 1737, men var vistnok nedrevet før 1802, da af hele kirken kun et stykke af sidemuren stod tilbage. Tomten er endnu kendelig i terrænet, men intet murværk er synligt. En undersøgelse 1894 viste, at bygningen, i hvis gulv fandtes rester af begravelser, havde været ca. 28,6 meter lang og 8,8 meter bred.
Ud over ovennævnte dåbsfad og en klokke i Byrum kirke opbevares rundt om på en flere ting, som dog med tvivlsomr et, opgives at stamme fra kirken. På tomten har Historisk Samfund for Hjørring rejst en mindesten.

Indbyggere

1999 - 517

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Ragnhild Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007