Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkeministeriet

Stifter under Kirkeministeriet

Københavns Stift - Helsingør Stift - Roskilde Stift - Lolland-Falster Stift - Fyens Stift - Aalborg Stift - Viborg Stift - Århus Stift - Ribe Stift - Haderslev Stift


Kirkeministre

1916-1920 Th V Poulsen (-)
1920-1920 H E Hass (-)
1920-1920 C E A Ammentorp (-)
1920-1922 I C Christensen (-)
1922-1924 J Appel (-)
1924-1926 N P C Dahl (-)
1926-1929 F C Bruun-Rasmussen (-)
1929-1935 N P C Dahl (-)
1935-1940 Johannes Theodor Christoffer Hansen (1881-1953)
1940-1942 Vilhelm Fibiger (1886-1978)
1942-1945 Valdemar Kragh Holbøll (1871-1954)
1945-1945 Arne K Sørensen (-)
1945-1947 C M Hermansen (-)
1947-1950 Frede Nielsen (1891-1954)
1950-1950 Bodil Koch (1903-1972)
1950-1951 Jens Jensen Sønderup (1862-1949)
1951-1953 C M Hermansen (-)
1953-1966 Bodil Koch (1903-1972)
1966-1968 Orla Møller (1916-1979)
1968-1971 Arne Fog Pedersen (1911-1984)
1971-1973 Dorte Bennedsen (1938-)
1973-1975 Kresten Damsgaard (1903-1992)
1975-1978 Jørgen Peder Hansen (1923-1994)
1978-1979 Egon Carlo Larsen Jensen (1922-1985)
1979-1981 Jørgen Peder Hansen (1923-1994)
1981-1982 Tove Lindbo Larsen (1928-)
1982-1984 Elsebeth Koch-Petersen (1949-)
1984-1988 Mette Madsen (1924-)
1988-1993 Torben Rechendorff (1937-)
1993-1994 Arne Oluf Andersen (1939-)
1994-1996 Birte Weiss (1941-)
1996-1998 Ole Vig Jensen (1936-)
1998-2000 Margrethe Vestager (1968-)
2000-2002 Johannes Lebech (1948-)
2002-2004 Tove Fergo (1946-)
2004-2007 Bertel Haarder (1944-)
2007-2011 Per Stig Møller (1942-)
2011- Manu Sareen (1967-)


Indbyggere i Kongeriget Danmark

1943 - 3.844.312
1947 - 4.641.646
1951 - 4.041.646


Fuldmægtige

(1923) M I K Korsgaard (1882-)


Departementschefer

1923- V K Holbøll (1871-)


1. ekspeditionskontor

1923 Sager vedrørende offentlig Gudsdyrkelse og Religionsøvelse. Sager vedrørende Folkekirkens Organisation, herunder Menighedsraadene, Bispeembederne og Stiftsøvrighederne, Stiftsmidlernes, herunder navnlig også Tiendemidlernes Administration, da Præsteembederne i Almindelighed vedrørende Sager samt Præsteembedernes Besættelse og Præsternes Embedsførelse i det hele. Sager angaaende Kirkebøgernes Førelse. Anciennitetberegning. Stadfæstelse af Legater samt alle Sager af almindelig Beskaffenhed. Pastoralseminariet. Alle Sager vedrørende de københavnske Præsteembeder, herunder også deres Lønningsforhold. Sager angående Kirkerne og disses Økonomi. Kirkegårde og Begravelsesvæsen. Sager angående Kirkevæsenet på Færøerne samt grønlandske Kirke- og Skolesager, forsåvidt disse ikke behandles af Styrelsen for Kolonierne i Grønland. De fra Folkekirken afvigende Trossamfunds Stilling, Rettigheder og Forpligtelser. Sekretariatsforretningerne. Ministeriets Budget og Regnskabsoversigt.
1923- Harald Hastrup (1878-)
1920- M I K Korsgaard (1882-)
1923- P O Dorph-Petersen (1887-)
(1923) Andreas Detlefsen (1891-)
(1923) Agnes Margrethe Siersted (1894-)


2. ekspeditionskontor

1923 Alle Sager om Præsteembedernes Økonomi og de til gejstlige Lønninger hørende Midler, Præsteembedernes Bygnignsvæsen, Jorder og Skove. Afløsning af Kornafgifter til Præsteembeder. Afløsning af Højtidsoffer og Akcidenser. Embedernes Regulering. Lønnings- og Tilskudsanvisninger. Vakanceopgørelser og Nådensårets Afløsning. Alle Sager om Efterløn og Pension. Alt vedrørende Kirkeskat.
1922- Sophus August Ragner Buchwald (1877-)
1923- Louis Christian Petersen (1882-)
1923- J T R Thomsen (1888-)
(1923) Søren Holger Alfred Brøndum (1891-)
(1923) Peter Laurits Rasmussen (1896-)
(1923) Max Gunder Petersen (1892-)
(1923) V K Holbøll (-)

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --