Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Århus Stift

Kirkeministeriet


Provstier

Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti
Århus Vestre Provsti
Århus Søndre Provsti
Århus Nordre Provsti
Skanderborg-Odder Provsti
Horsens-Gedved Provsti
Frijsenborg Provsti
Gjern-Galten-Hørning Provsti
Silkeborg-Ry Provsti
Them-Nørre Snede-Brædstrup Provsti
Randers-Hadsten Provsti
Mariager-Nørhald Provsti
Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti
Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs Provsti
Grenå-Nørre Djurs Provsti
Hobro-Purhus Provsti

Se struktur for provstier, pastorater, sogne og kirker hér


Biskopper

1884-1905 J Clausen (-)
1905-1907 Frederik C Nielsen (-)
1907-1916 H S Sørensen (-)
1916-1931 T L Schiøler (-)
1931-1940 F C Bruun-Rasmussen (-)
1940-1961 C J Skat Hoffmeyer (1891-)
1962-1963 K Jensen (-)
1963-1979 H Høirup (-)
1979-1994 Herluf Eriksen (1924-)
1994- Kjeld Holm (-)


Bispegården

Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C


Stiftamtmænd

(1999) Peter Christensen (-)


Stiftskontorchefer / Amanuensis

(1999) Marianne Levinsen (-)


Stiftsfuldmægtige

(1999) Anne Lyngborg (-)
(1999) Jette Madsen (-)


Stiftskasserere

(1999) Bodil Christiansen (-)


Bygningskonsulenter for præstegårde i Århus Stift

Sager vedrørende opførelse, indretning, ombygning, køb og salg af Embedsboliger, konfirmandstuebygning, forpagterbolig m.v.
- Svend Aage Kirkegaard (-)


Kgl bygningsinspektører

Konsulent i spørgsmål af æstetisk, arkitektonisk og teknisk art vedrørende kirker og deres omgivelser i Århus Stift, ikke Hobro
- Niels Vium (-)


Kgl bygningsinspektører

Konsulent i spørgsmål af æstetisk, arkitektonisk og teknisk art vedrørende kirker og deres omgivelser i Aalborg Stift samt Hobro
- Hans Dall (-)


Præstegårdskonsulenter

Konsulent i sager vedrørende avlsjorder og avlsbygningers indretning og ombygning
- Marius C Toft (-)


Orgelkonsulenter

- H Hildebrandt-Nielsen (-)


Klokkekonsulenter

- Erik Kure (-)


Varmekonsulenter

- Vagn Korsgaard (-)


Lydkonsulenter

- Dan Popescu (-)


Kirkegårdskonsulenter

- Anne-Marie Møller (-)


Bygningskonsulenter for præstegårde

- Mogens Svenning (-)


Præstegårdskonsulenter

- Mogens Munch Stendal (-)

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --