Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Aalborg Stift

Kirkeministeriet


Provstier i stiftet

Aalborg Budolfi Provsti
Aalborg Nordre Provsti
Aalborg Søndre Provsti
Hadsund Provsti
Støvring Provsti
Brønderslev Provsti
Sæby Provsti
Frederikshavn Provsti
Hjørring Provsti
Hanherred Provsti
Thisted Provsti
Sydthy Provsti
Morsø Provsti

Se struktur for provstier, pastorater, sogne og kirker hér


Biskopper

Biskoppen er desuden biskop for Dansk Kirke i Sydslesvig og Dansk Kirke i udlandet i øvrigt.
(1553) Oluf Danielsen Chrysostomus (15..-1636)

1875-1888 P E Lind (-)
1888-1900 V C C Schousboe (-)
1900-1905 F C Nielsen (-)
1905-1915 C V V Møller (-)
1915-1930 C Ludwigs (1877-)
1930-1940 Paul Oldenburg (1870-)
1940-1950 D P von Huth Smith (1890-)
1950-1975 Erik Jensen (1890-)
1975-1991 Henrik Christiansen (1921-)
1991- Søren Lodberg Hvas (-)


Bispegården

Thulebakken 1, 9000 Aalborg


Stiftøvrigheden

(1923) Stiftøvrigheden består for hvert stifts vedkommende af Stiftamtmanden og biskoppen.


Stiftamtmænd

(1999) Claus Rosholm (-)


Stiftskontorchefer

Biskoppens amanuensis.
(1999) Sten Erik Løvgreen (-)
(2004) Jørgen Lützau Larsen (-)


Stiftsfuldmægtige (souschefer)

(2004) Helle Hindsholm (-)


Stiftskasserere

(1999) Ruth Holm (-)
(2004) Ruth Holm (-)


Kontorfuldmægtige

(2004) Lene Mogensen (-)
(2004) Mette Roskjær (-)


Overassistenter

(2004) Susanna Koch (-)
(2004) Dorthe Krogh (-)
(2004) Karen Marie Holst Jannerup (-)
(2004) Joan Lehmann Gerdt (-)
(2004) Maja Nuppenau (-)
(2004) Kirsten Broe Houtved (-)


Bogholdere

(2004) Alic Christensen (-)


Stiftsbibliotekarer

(2004) Lilian Freltoft (-)


Servicemedarbejdere

(2004) Vakant


Kgl. bygningsinspektør

(2004) Niels Vium (-)


Bygningskonsulent for embedsboliger i Aalborg Stift

(2004) Thyge Jakobsen (-)


Præstegårdskonsulenter

(2004) Holger Thomsen (-)


Kirkegårdskonsulenter

(2004) Mogens B Andersen (-)


Arresthuspræster i Aalborg

(2004) Lena Bentsen (-)


Arresthuspræster i Frederikshavn

(2004) Henrik Raakjær Nielsen (-)


Arresthuspræster i Hjørring

(2004) Kaj Anker Jensen (-)


Studenterpræster i Aalborg

Studenterpræsterne er et folkekirkeligt tilbud til de studerende ved alle de videregående uddannelser i Aalborg, hvilket vil sige ca. 17.000 i alt.
Formålet med arbejdet er at være til stede med et kirkeligt tilbud midt i de studerendes hverdag. Derfor foregår arbejdet også hovedsageligt ud fra universitetet og Studenterhuset på Gammeltorv.
Studenterpræsterne afholder gudstjenester (i Budolfi kirke - lige overfor Studenterhuset), foredrags- og debatarrangementer, film-aftener og studiekredse. Der er som regel mindst ét ugentligt arrangement i semestrene og de finder normalt sted i Studenterhuset.
Derudover er en meget væsentlig del af studenterpræsternes arbejde at have tid til at snakke - og lytte, når man som studerende (eller ansat ved uddannelsesinstitutionerne) har brug for en snak om ting, som trykker og som man har svært ved at finde ud af selv. Emnerne for samtalerne kan være mangfoldige at det er svært at elske, at studere, at miste (en far, der døde eller en kæreste, der gik), at finde mening og identitet.
Studenterpræstearbejdet i Aalborg har eksisteret siden 1986, de første år med en ź studenterpræst.
Der er i dag ansat to studenterpræster Ib Skotte Henriksen (tv) er halvtids studenterpræst, samtidig med en halvtidsansættelse som Sognepræst i Nørholm Sogn; Christen Staghøj Sinding (th) er fuldtidsansat i studenterarbejdet.
(2004) Ib Skotte Henriksen (-)
(2004) Christen Staghøj Sinding (-)


Sygehuspræster ved Brønderslev Psykiatrisk Sygehus

(2004) Gitte Lykke Andersen (-)


Sygehuspræster ved Aalborg Sygehus Syd

(2004) Grethe Holmriis (-)


Sygehuspræster ved Aalborg Sygehus Nord

(2004) Ruth Østergaard Poulsen (-)


Sygehuspræster ved Aalborg Psykiatriske Sygehus

(2004) Henriette Pedersen (-)


Sygehuspræster ved Hjørring Sygehus

(2004) Aase Knak (-)


Sygehuspræster ved Thisted Sygehus

(2004) Maibrit Nygaard (-)


Sygehuspræster ved Kamillianergårdens Hospice

(2004) Ole Raakjær (-)


Sygehuspræster ved Frederikshavn Sygehus

(2004) Lise Højholt (-)


Daglige ledere

(2004) Laurids Korsgaard (-)
(2004) Jens-Anders Overgård Djernes (-)
(2004) Peder Madsen (-)


Præster i beredskabet i Aalborg Budolfi Provsti

(2004) Jørn G Schmidt (-)
(2004) Benny Vindelev (-)
(2004) Niels Grymer (-)


Præster i beredskabet i Aalborg Nordre Provsti

(2004) Carl Hertz-Jensen (-)


Præster i beredskabet i Aalborg Søndre Provsti

(2004) Peter Grarup (-)
(2004) Jens Kristian Kristiansen (-)


Præster i beredskabet i Hadsund Provsti

(2004) Knud Erik W Hansen (-)
(2004) Ingeborg Bruun Sebbelin (-)


Præster i beredskabet i Støvring Provsti

(2004) Jens-Anders Overgård Djernes (-)
(2004) Ellen Margrethe Balle Christensen (-)
(2004) Jan Brogaard (-)


Præster i beredskabet i Brønderslev Provsti

(2004) Christian Bjørn Krüger (-)
(2004) Viggo Noe (-)
(2004) Inge Kjeldsen Nielsen (-)


Præster i beredskabet i Sæby Provsti

(2004) Jens Jacob Jensen (-)
(2004) Ernst Hemming Larsen (-)


Præster i beredskabet i Frederikshavn Provsti

(2004) Lone Kirkelund (-)
(2004) Laurids Korsgaard (-)
(2004) Thomas Reinholdt Rasmussen (-)


Præster i beredskabet i Hjørring Provsti

(2004) Peder Madsen (-)
(2004) Per Rasmussen (-)


Præster i beredskabet i Hanherred Provsti

(2004) Ejnar Grønlund (-)
(2004) Folmer Toftdahl-Olesen (-)


Præster i beredskabet i Viborg Stift

(2004) Ole Erik Larsen (-)
(2004) Poul Gregers Geil (-)


Supervision af præster

(2004) Kirsten Staghøj Sinding (-)


Konsulenter og arbejdsvejledere inden for det pædagogiske område

Religionspædagogisk konsulent ved Aalborg Stiftscentral
(2004) Jørgen Lekfeldt (-)


Konsulent for pastoralteologi

(2004) Leif Hvass (-)


Arbejdsvejledere vedrørende konfirmandundervisning

Aalborg-området og Himmerland
(2004) Jørgen Lekfeldt (-)


Thy

(2004) Leif Hvass (-)


Vendsyssel

(2004) Jens Jacob Jensen (-)

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --