D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Byrum-Hals Pastorat

Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Læsø Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Byrum Sogn
Hals Sogn

Historie

Byrum Sogn var tidligere hovedsogn for Vesterø Sogn og fra 1600 også Hals Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse med andagt på skift på alderdomshjem.
1941-1961 J Ravnkilde Møller (-)
1964-1968 A V Johansen (-)
1969-1987 Aage K Jensen (-)
1987- Johannes Christoffersen (1948-)

Præstegården

Doktorvejen 1, Byrum, 9940 Læsø
Præstegården er opført 1882, har 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,8 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 16 tdl. skov.

Residerende kapellaner

Embedet blev med virkning fra 1. marts 1799 omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Byrum, Vesterø og Hals Kirker.
Embedet blev med virkning fra 1. marts 1799 omdannet til residerende kapellani.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007