D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tved Sogn

Nors-Tved Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Tved Kirke Tved Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hillerslev Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 302

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Christian Godiksen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007