D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hundborg Sogn

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - viborg Amt

Kirker i sognet

Hundborg Kirke Hundborg Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hundborg Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 1.028
2003 - 1015

Menighedsråd

1996-2000 - 7 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Erik Jespersen (-)
(2001) Erik Jespersen (-)

Kirkeværger

(2003) Ingeborg M Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007