D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Harring-Stagstrup Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Harring Sogn
Stagstrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem.
1947-1964 H c M Krarup (-)
1964-1977 Herluf Sørensen (-)
1977-1984 Hasn E Friis (-)
1984- Frits Erik Jensen (1956-)

Præstegården

Buen 50, Stagstrup, 7752 Snedsted
Præstegården er opført 1921, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,4 ha.

Forpagterboligen

Forpagterbolig er beliggende i Harring.

Konfirmandlokale

Der er ikke konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007