D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Thisted Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Thisted Sogn

Historie

Tilsted Sogn blev udskilt fra Thisted Sogn 1. juni 1980 og oprettet som selvstændigt pastorat.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på sygehus og 2 plejehjem.
1937-1952 S Nyegaard (-)
1952-1972 E E Jessen (-)
1973-1986 Niels V Hansen (-)
1987- Eskil Agger (1940-)

Præstegården

Asylgade 22, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1857, har 9 værelser og opvarmes med fjenvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ca. 1.400 m².

Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

1949-1966 A J Sjølander (-)
1967-1980 A M K Sølvsteen (-)
1980-1997 John Simonsen (-)
1997- Poul Henning Poulsen (1948-)

Embedsboligen

Møllevej 65, 7700 Thisted
Der hører embedsbolig til stillingen.

Sognepræster

Embedet blev oprettet i 1980, omdannet fra kaldskapellani.
1980-1985 Leif Kallesen (-)
1985- Gitte Ishøy (1958-)

Kordegne

(1999) Flemming Andersen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007