D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Linå-Sejs-Svejbæk Pastorat

Silkeborg-Ry Provsti - Århus Stift - Silkeborg Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Linå Sogn
Sejs-Svejbæk Sogn

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Linå og Dallerup Sogne.

Kapellaner pro loco

Til embedet hørte forpligtelse i Linå og Dallerup Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007