D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Karby-Tæbring-Rakkeby Pastorat

Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Karby Sogn
Tæbring Sogn
Rakkeby Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet er oprettet 1971 som 3-sogns pastorat. Til embedet hører forpligtelse på 2 plejehjem.
1972-1992 Chr R Skovmark Olsen (-)
1992- Anne Benedicte Tønsberg (1956-)

Præstegården

Næssundvej 488, 7960 Karby
Præstegården er opført 1924, blev hulmursisoleret 1979, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 0,5 ha.

Sognepræster Karby

1950-1957 K K Nørkjær (-)
1957-1969 A G Kombak (-)
Embedet blev nedlagt 1971.

Sognepræster Tæbring-Ovtrup-Rakkeby

1943-1965 K O Kinch (-)
1965-1970 Th W Larsen (-)
Embedet blev nedlagt 1971, da Ovtrup blev sammenlagt med Frøslev-Mollerup.

Residerende kapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Karby, Hvidbjerg og Redsted Sogne.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007