D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Feldballe-Nødager Pastorat

Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti - Århus Stift - Rønde Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Feldballe Sogn
Nødager Sogn

Præstegården

Lufthavnsvej 12, Feldballe, 8410 Rønde
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007