D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tornby Sogn

Tornby-Vidstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Tornby Kirke Tornby Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

Byer: Nørre Tornby, bestående af spredte gårde og huse (her iblandt Krage, Refskjær, Bakken o.fl.), Sønder Tornby, ligeledes størstedels udflyttet (derunder gården Gistrup), og Kjødsted, ialt 45 gårde og 103 huse.
Skoler: Tornby Skole med ca 80 børn, 2 pogeskoler med ca 30 børn.
Møller: Kjærsgaard Vandmølle og en vindmølle i Nørre Tornby.
Erhverv: I sognet noget fiskeri (torsk, helleflynder, kuller, flynder osv.). Søfart: handel på Norge og enkelte rejser til England med 3 små fartøjer, tilhørende to handelsmænd i sognet.
Gårde: Hovedgården Kjærsgaard (20 tdr hartkorn med 620 tdr land ager, eng, kær og klit). I hovedgården og møllen indestår det Kjærske legat (1.000 rdl), hvoraf 5% rente anvendes til fordel for sognets fattig- og skolevæsen.

Indbyggere

1860 - 851
1999 - 1.407

Menighedslokale

I en selvstændig fløj til præstegården er bl.a. menighedslokale.

Menighedsråd

1999 - 7 aftalevalgte medlemmer + sognepræsten

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Knud Abrahamsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007