D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tornby Kirke

Tornby Sogn - Tornby-Vidstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Tornby Kirke

Adresse

Tornby Kirke
Nejstgårdvej 1
Tornby
9850 Hirtshals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Tornby Kirke i Sønder Tornby er af hugne sten, tækket med bly, tårnet er af mursten med tegltag, kirken indvendig har bræddeloft.

Kirkebygningen

Tornby Kirke - udvendig Kirken er opført ca år 1200. Kirken består af romansk apsis, kor og skib, gotisk, så godt som helt fornyet tårn i vest og våbenhus fra 1800-tallet mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Apsis og kor har skråkantet, skibets tilmurede syddør ses udvendig tilmuret, mens norddøren, der er i brug, er udvidet. Den runde korbue er bevaret, og kor og skib har genfremdragne bjælkelofter.

Tårnet

Tornby Kirke - tårn med tårnur Det gotiske vesttårn, der havde ansats til hvælv i underrummet, var meget forfaldent, og 1949 blev det helt nedtaget og erstattet af et nyt, hvis ydre former gengiver det gamle.

Klokkerne

Klokke fra 1586 af Peder Lauridsen.

Tornby Kirke - vindue med glasmosaik

Våbenhuset

Våbenhuset er uden særpræg.

Kalkmalerier

1908 blev der i koret fundet fragmentariske sengotiske kalkmalerier (gammeltestamentlige scener og apostle), som atter er tildækket.

Runeindskrift

På korets nordvæg fandtes ved samme lejlighed en lang, i den våde puds indridset runeindskrift, i oversættelse ”Thorsten Bre… ristede disse runer i pinsedagene… Han havde megen glæde af tonerne (korsangen) om morgenen dér” (DRun. 169). Man læste på et vist tidspunkt ordet ”tonerne” som ”Johannes”, hvilket gav anledning til megen debat.

Altertavlen

Tornby Kirke - alterpartiet Tornby Kirke - fløjaltertavlen og alterstagerne En lille, sengotisk fløjtavle står på alterbordet. Tavlen er fra fra omkring 1525 med motiver af Kongernes tilbedelse, Skt Anna selvtredje, Nådestol, Skt Catarina og Skt Oluf og i fløjene apostlene.

Alterbord

Tornby Kirke - alterbordet med alterstagerne Alterbordet er kvadermuret.

Alterstager

Kalken er 17355 bekostet af Niels Kjær til Kjærsgård.

Kalk og disk

Drevne messingstager i barok med vredne, pæreformede ornamenter.

Tornby Kirke - præstestol

Skrifttavle

Et sengotisk lysestel af smedejern samt en skriftetavle fra 1700-tallet er nu i Nationalmuseet.

Prædikestol

Tornby Kirke - prædikestol Prædikestolen, et enkelt snedkerarbejde fra omkring 1850, har tidligere stået i Hjørring Skt Catharina.

Døbefont

Tornby Kirke - døbefont Romansk granitfont med halvkugleformet bægerbladprydet kumme og keglestub-fod med halvrunde, nicheagtige indskæringer forneden.

Dåbsfad

Tornby Kirke - dåbsfad og dåbskande Sydtysk fad omkring 1575 med Bebudelsen.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Kristusfigur

En meget medtaget Kristusfigur fra en ”Kristi begravelse” er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Skibe

Tornby Kirke - kirkeskib Tornby Kirke - kirkeskib I kirken er ophængt to skibsmodeller, den ene forestillende fyrskibet Knoben.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1987 med 14 stemmer.

Epitafier

Tornby Kirke - epitafie Tornby Kirke - mindeplade Epitafier 1) provst Peder Viborg, † 1580, hans hustru Birgitte Madsdatter, † 1612, og dennes anden mand Sognepræst Peder Lauridsen, † 1618; 2) Karen de Hemmer, † 1777, gift 1. med Sognepræst i Flade Jens Wang, 2. med Niels Kjær, † 1758.

Tornby Kirke - orgel

Ligsten

Tornby Kirke - gravsten i kirken Tornby Kirke - gravsten i kirken Tornby Kirke - gravsten i kirken Gravsten 1) Sognepræst Clemens Gjordsen Horsens, † 1650, og hustru; 2) Sognepræst Hans J. Deichmann, † 1809.

Tornby Kirke - sten Tornby Kirke -

Kirkesangere

(1999) E Borrisholt (-)

Organister

(1999) Peter Lindhardt Toft (-)

Kirkegården

På kirkegården er begravet en engelsk flyverløjtnant, der forulykkede over Vesterhavet 1945.

Tornby Kirke - lapidarium Tornby Kirke - ukendt fællesgrav Tornby Kirke - gravsten på kirkegården Tornby Kirke - gravsten på kirkegården
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007