D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Asdal Kirke

Asdal Sogn - Horne-Asdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Asdal Kirke

Adresse

Asdal Kirke
Allingdamvej 75
Allingdam
9850 Hirtshals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Asdal Kirke er lille og uanselig, uden tårn og hvælvinger, tækket med sten, meget godt vedligeholdt og ejes af Asdalgård.

Kirkebygningen

Kirken er opført i sidste halvdel af år 1400. Den lille, hvidkalkede kirke, der ligger ensomt sydøst for Asdal Hovedgård, har fra begyndelsen blot været kapel for denne; Sognet kaldtes tidligere for ”Asdal kapels Sogn”, og 1476 nævnes Niels Persøn, kapellan på Asdal). Det er en sengotisk, rektangulær langhusbygning fra sidste halvdel af 1400-tallet med våbenhus i nord af bindingsværk, vist fra 1700-tallet. Den gotiske bygning er opført af munkesten iblandet enkelte granitsten, uden synlig sokkel, men på nordsiden med kraftig profileret gesims. Den falsede, spidsbuede norddør ledsages af et løberskifte.

Kirken indvendig

Asdal Kirke - kirkerummet Indvendig i nordvæggen, længst mod øst, ses en bred spidsbueblænding, muligvis en tilmuret arkade til et senere nedbrudt sakristi eller gravkapel. Loftet i det udelte rum er bræddeklædt. Det lille, pyntelige våbenhus har sorttjæret bindingsværk og er fornylig smukt istandsat.

Altertavlen

Asdal Kirke - alterpartiet Asdal Kirke - alterbordet Altertavlen er af lutheransk fløjtype fra omkring 1575 med senere korsfæstelsesmaleri fra omkring 1700 og i fløjene nadverordene. Den er istandsat 1921 (Poul Jensen).

Alterstager

Sengotiske malmstager omkring 1550, hver med et indgraveret Banner-våben.

Kalk og disk

Kalk fra 1700-tallet.

Prædikestol

Asdal Kirke - prædikestol med himmel Prædikestolen er et godt renæssancearbejde fra 1578, opsat af Otto Banner til Asdal og fru Ingeborg Skeel med disses forældrevåben, istandsat 1905 af Magnus-Petersen.

Døbefont

Asdal Kirke - døbefont Romansk granitfont, halvkugleformet kumme på keglestubfod med stregornamentik.

Dåbsfad

Sydtysk fad, omkring 1575, med Bebudelsen.

Stolestader

Asdal Kirke - stolestader Stoleværket er fra samme tid og herskabsstolene bærer samme våben som altertavlen.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Krusifikser

Fra en sengotisk altertavle er nogle figurer samt en krusifiksgruppe 1921 indsendt til Nationalmuseet.

Epitafier

Asdal Kirke - epitafie I koret marmorepitaf med fronton og sørgende engel over forvalter Christen Speitzer Follerup, † 1789.

Orgel

Asdal Kirke - orgel Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1963, der er udvidet 1971 og 1999 af Bruno Christensen.

Ligsten

Asdal Kirke - gravsten i kirken Asdal Kirke - gravsten i kirken Gravsten 1) forvalter H. P. Holst, † 1682; 2) Anders Follerup, † 1792 (førnævnte Follesens fader). På kirkegården 3) købmand Balzer Nielsen, † 1796; 4) Chr. Jensen til Asdal, † 1798; 5) trapezformet bondegravsten af granit over ”kone MGD † 1800”.

Røgelseskar

Et senromansk røgelseskar, fundet på Asdal voldsted, men sikkert fra kirken, er nu i Nationalmuseet.

Asdal Kirke - fattigbøsse Asdal Kirke - præstetavle Asdal Kirke - kirkeskib Asdal Kirke - kande

Klokkerne

Asdal Kirke - klokkestabel Asdal Kirke - klokker Klokke fra 1627 af Hans Kemmer med Fr. Rantzaus navn.

Kapeller

Ligkapel opført 1956.

Asdal Kirke - ukendt fællesgrav Asdal Kirke - gamle gravkors af jern Asdal Kirke - lapidarium Asdal Kirke - gammel gravsten udenfor kirken Asdal Kirke - gamle gravsten udenfor kirken
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007