D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Asdal Sogn

Horne-Asdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Asdal Kirke Asdal Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

182 tdr 2 skp hartkorn.
Asdal med 31 gårde og 47 huse.
Skoler: Asdal Skole har 150 elever.
Ialt 9 fattiglemmer i Horne og Asdal Sogne tilsammen.
Veje:½ mil god sognevej, der dog går over to betydelige bakker.
Møller: Kjæl Vandmølle.
Erhverv: Fiskeriet i sognet er af væsentlig betydning (torsk, kuller, helleflynder, haier, flynder, makrel, undertiden også sild og hornfisk og af og til også hummer.
Husflid: Husfliden er betydelig.
Gårde: Hovedgården Asdalgård (24 tdr 4 skp 3 fdkr hartkorn med 450 tdr land lager, eng og kær). Det er et meget gammelt adeligt sæde, som hvis første ejer nævnes Carl Bølse (angående Carl Bølses Flæsk for Thieles Folkesagn 1. og Traps beskrivelse); senere ejedes det af familierne Rantzau og Skeel. Det gamle slot nedrevet ved dette (1800) århundredes begyndelse af daværende ejer justitsråd Rasmussen. I ældre tider var der intet sogn af navnet Asdal, men ved folkemængdens tiltagende opførte hovedgårdens ejer et kapel, som er den nuværende Asdal Kirke.

Indbyggere

1860 - ca 636
1999 - 1.064

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer + sognepræsten

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Elna Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007