D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Koldmose Kirke

Koldmose Kirkedistrikt - Lerup-Tranum Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Koldmose Kirke

Adresse

Koldmose Kirke
Koldmose Kirkevej 13
Koldmose
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1910. Distriktskirken i Koldmose ligger ensomt i det flade land bag klitter og klitplantager. Den er bygget i 1910 (indviet 18. december) med V. Ahlmann som arkitekt. Den beskedne bygning er opført af gule sten i enkle romansk-unggotiske stilformer og udgør et langhus med tresidet afslutning mod øst. Vinduerne er rundbuede, og over vestgavlen sidder der en slank, firesidet, kobberklædt tagrytter, og medens taget er tækket med røde tegl.

Våbenhuset

Hovedindgangen er i vestgavlen, og over forhallen er der et pulpitur.

Alterudsmykning

På alterbordet står der siden 1952 et stort marmorrelief, Kristus velsigner de små børn, udført af billedhuggeren Aksel Hansen 1892-1911 og deponeret for et åremål på 50 år af Ny Carlsberg Glyptotek.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret af gule sten.

Døbefont

Den enkle døbefont er af granit.

Krusifikser

Et krusifiks er ophængt på skibets nordvæg.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Busch & Sønner orgel fra 1903 med ? stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ulla Andersen (-)

Kirkesangere

(1999) Orla Klitgaard (-)

Organister

(1999) Mads Kærgaard (-)

Gravere

(1999) Ulla Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007