D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Koldmose Kirkedistrikt

Lerup-Tranum Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Koldmose Kirke Koldmose Kirke

Indbyggere

1999 - Indbyggertallet er indregnet i tallet for Tranum Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Maja Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007