D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vilstrup Pastorat

Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Vilstrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1934-1955 P Ø N Gade (-)
1956-1976 Kai Faarvang (-)
1977-1998 Knud Culmbach-Hansen (-)
1999- Ingeborg Ellen Katberg Nielsen (1962-)

Præstegården

Vilstrup Præstevænge 21, 6100 Haderslev
Præstegården er opført 1860 og senest restaureret 1985. Den har stråtag med beboelse kun i stueetagen og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1,9 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jorddtilliggende på 17 ha, hvoraf 5 ha er skov.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale og mødelokale i sognegården (præstegårdens gamle lade)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007