D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vilstrup Sogn

Vilstrup Pastorat - Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Kirker i sognet

Vilstrup Kirke Vilstrup Kirke

Indbyggere

1999 - 1.360

Menighedsråd

1999 - 7 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

2000-2004 Bent Aage Jørgensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007