D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skærbæk Pastorat

Tørninglen Provsti - Ribe Stift - Skærbæk Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skærbæk Sogn

Præstegården

Storgade 28, 6780 Skærbæk

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet med virkning fra 2. marts 1742 fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Skærbæk.
Embedet blev omdannet med virkning fra 2. marts 1742 til residerende kapellani.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007