D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Simested-Testrup Pastorat

Sydvesthimmerlands Provsti - Viborg Stift - Ålestrup Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Simested Sogn
Testrup Sogn

Præstegården

Eveldrupvej 21, Simested, 9620 Ålestrup

Residerende kapellaner

Embedet blev fra 2. marts 1742 omdannet fra sognekapellani.
Til embedet hørte forpligtelse i Simested, Hvam og Hvilsom Sogne.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Simested, Hvam og Hvilsom Sogne.
Embedet blev omdannet fra 2. marts 1742 til residerende kapellani.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007