D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Grove Sogn

Grove-Simmelkær-Ilskov Pastorat - Aulum Provsti - Viborg Stift - Aulum-Haderup Kommune - Ringkjøbing Amt

Kirker i sognet

Grove Kirke Grove Kirke




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007