D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hornstrup Pastorat

Vejle Provsti - Haderslev Stift - Vejle Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Hornstrup Sogn




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007