D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mosevrå Kirkedistrikt

Ho-Oksby Pastorat - Varde Provsti - Ribe Stift - Blåvandhuk Kommune - Ribe Amt

Kirker i sognet

Mosevrå Kirke Mosevrå Kirke
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007