Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Lyksborg

Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) - Danske kirker i udlandet - Københavns Stift


Kirker i ”pastoratet”

Lyksborg Danske Kirke Lyksborg Danske Kirke


Hatlund Kirkesal Hatlund Kirkesal


Husby Kirkesal Husby Kirkesal


Danske i området

1999 - 1.750


Historie

Hatlund distrikt er 1969 lagt til Lyksborg. I Husby og Hatlund er der indrettet udmærkede altervægge.


Menighedsråd

1996-2000 - 8 valgte medlemmer


Menighedsrådsformænd

1996-2000 Gudrun Jensen (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 20.7.2012 --