D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rødding Frimenighed

Tørninglen Provsti - Ribe Stift

Kirker i frimenigheden

Sct Povl Kirke / Rødding Frimenighedskirke Sct Povl Kirke / Rødding Frimenighedskirke

Sognepræster og kirkebogsførere
Præstegården

Kirkebakken 2, 6630 Rødding
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007