D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vorupør Sogn

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Vorupør Kirke Vorupør Kirke

Indbyggere

1999 - 744

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Mads P Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007