D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jannerup Sogn

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Jannerup Kirke Jannerup Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hundborg Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 162
2003 - 153

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Gustav Carlson (-)
(2003) Gustav Carlson (-)

Kirkeværger

(2003) Elin Hove (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007