D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Torsted Frimenighed

Thisted Provsti - Aalborg Stift

Kirker i sognet

Torsted Frimenighedskirke Torsted Frimenighedskirke

Kirker

Egen Kirke i Torsted betjenes af frimenighedspræsten i Hundborg.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007