D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Arup Kirke

Arup Sogn - Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Arup Kirke

Adresse

Arup Kirke
Arupvej 15
Arup
7742 Vesløs

Se kort

Kirken er åben

Alle hverdage 8.00-16.00.

Kirkebygningen

Fra Limfjordens største bredning, ja helt ovre fra Løgstør ser man i horisonten Arup Kirkes kridhvide tårn, der om sommeren ofte dirrer i disen over fjorden. Den smukke kirke, som i middelalderen var viet Skt. Morten, består af romansk kor og skib, sengotisk, stærkt ombygget vesttårn og nymodens våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel, og begge de oprindelige retkantede, sokkelbrydende døre er bevaret, den mod syd i brug, den mod nord tilmuret. Ingen af de oprindelige vinduer er bevaret uændret, men der spores rester af alle tre korsvinduer, og det mod øst er for nogle år siden genåbnet. De romanske kvadermure er usædvanlig rige på stenhuggerfelter og indristede figurer, bl.a. hammerkors, fugle og ornamenter. I det indre, der har nye bjælkelofter, står den runde korbue med skråkantsokkel og noget forskelligt profilerede kragbånd. Af det sengotiske tårn er der efter ombygningen 1924 (arkitekt E. Packness) kun ubetydelige rester bevaret, idet man da fornyede det meste af murværket, således at også gavlenes kamtakker og vestgavlens smukke sengotiske højblændinger blev ofret. Våbenhuset er ligeledes stærkt fornyet, men stammer vist fra 1839. Det tidligere våbenhus af bindingsværk var fra 1691.

Klokke

Klokke omkring 1300 af slank, unggotisk form.

Altertavlen

Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra omkring 1580-90. Af den oprindelige bemaling er bevaret figurer på fløjenes ydersider (Kristus med verdenskuglen og Troen), mens den øvrige staffering og malerierne af Nadveren, Moses og Kristus er udført 1707 af Chr. Pedersen Lyngbye. En alterhimmel fra omkring 1600 er hensat i tårnrummet.

Alterbord og alterdug

Det romanske alterbord af granitkvadre har skråkantet monolitplade, hvori der er en helgengrav.

Kalk og disk

Kalken er et smukt arbejde fra 1505 med indskrifter i ejendommeligt snørklede bogstaver "Calix ecclesie sti Martini in Aarup..." (Skt. Mortens Kirke i Arups kalk).

Prædikestol

Prædikestol 1593 af Kollerup-type med naivt skårne evangelisttegn i felterne og noget yngre kvadratisk himmel.

Døbefont

Romansk granitfont svarende til den i Klim med nedadvendte liljer på kummen og hammerkors på kapitælfoden.

Stolestader

Stoleværk omkring 1625 med glatte trekantgavle med æggestavlister.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007