D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hjardemål Klit Kirke

Hjardemål Klit Kirkedistrikt - HUnstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Hjardemål Klit Kirke

Adresse

Hjardemål Klit Kirke
Klitvejen 70
Hjardemål Klit
7741 Frøstrup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1895 og senest restaureret 1975. På en tæt granbevokset kirkegård i det øde klitlandskab ligger den lille filialkirke, der er opført 1895 (indviet 27. oktober) ved arkitekt V. Ahlmann. Den er bygget af røde mursten i romanske stilformer med tresidet afsluttet kor og skib med lille klokkespir over vestenden, altsammen tækket med skifer.

Kirken indvendig

Indvendig har rummene bjælkelofter.

Altertavlen

Altertavlen er en kopi efter Carl Blochs Gethsemane.

Døbefont

Døbefonten er af hugget granit.

Siddepladser

Kirken har 65 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Christensen, Snedsted, orgel fra ca. 1920 med 3 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Henning I Lund (-)

Kirkesangere

(1999) Peter Marstrand (-)

Organister

(1999) Lilly Bonde (-)

Gravere

(1999) Henning I Lund (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007