D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hørsted Kirke

Hørsted Sogn - Nørhå-Sønderhå-Hørsted Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Hørsted Kirke

Adresse

Hørsted Kirke
Hørstedvej 34
Hørsted
7752 Snedsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Den lille kirke ligger på en højning med stærkt fald mod syd og øst. Efter alt at dømme er den hvidkalkede og blytækte bygnings gamle dele, kor og skib, først bygget i sengotisk tid, i vid udstrækning af rå kampesten, foroven med en del munkesten.
Begge skibets tilmurede døre lader sig påvise, men de gør sig kun svagt gældende.
Af oprindelige vinduer er der kun bevaret rester af korets fladbuede østvindue, der ses som niche bag alteret.

Udvendig udsmykning

Blandt syldstenene ved norddøren sidder der en kampesten med skålformede fordybninger fra oldtiden.

Tårnet

Tårnet blev tilbygget ved kirkens vestgavl i 1936 i forbindelse med en hovedistandsættelse (arkitekt Jens Foged). Tårnet har glatte gavle i øst-vest.

Klokkerne

Klokke, 1849 af P. P. Meilstrup.

Våbenhuset

Våbenhus findes i tårnets underrum.

Kirken indvendig

I det indre, der har bjælkelofter, står den fladrundbuede korbue i et fremspring på triumfmuren.

Altertavlen

Altertavlen står på alterbordet. Den har rammeværk i nygotiske former og et maleri fra 1867 af E. Holm, Thisted, "Lader de små børn komme til mig".

Alterbord og alterdug

Alterbordet er muret af gule munkesten samtidig med kirkens opførelse.

Alterstager

Stagerne er små bordstager fra begyndelsen af 1600-tallet med sekskantet fod.

Kalk og disk

Kalken er fra 1836.

Prædikestol

Prædikestolen er et såre landligt arbejde fra omkring 1610-20 - en fjern efterligning af Thisted-stolen med arkadefelter, hvor der er naive evangelistmalerier fra omkring 1800.

Døbefont

Granitfonten er ganske grov og har vist oprindelig været et vievandskar.

Dåbsfad

Dåbsfadet er sydtysk fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.

Siddepladser

Kirken har 70 siddepladser.

Lysekroner

Lysekrone fra 1700-tallet.

Krusifikser

En krusifiksfigur fra slutningen af 1600-tallet af malm, vist oprindelig fra en kiste, er ophængt på nyt korstræ.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri i 1983 med 4 stemmer.

Pengeblok

Pengeblok fra 1798.

Kirkebetjente

(1999) Tage Schultz (-)

Kirkesangere

(1999) H Holst (-)

Organister

(1999) Annette Boch Pedersen (-)

Kirkegården

Kirkegården, der endnu for en stor del er græsklædt, har kampestensdiger.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007