D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Abild Sogn

Abild Pastorat - Tønder Provsti - Ribe Stift - Tønder Kommune - Sønderjyllands Amt

Kirker i sognet

Abild Kirke Abild Kirke

Menighedsrådsformænd

(2004) Kurt Nissen (-)

Menighedsrådsnæstformænd

(2004) Kirstine Demant Hansen (-)

Menighedsrådssekretær

(2004) Erling Bjerrum Petersen (-)

Kasserere

(2004) Sine Bossen (-)

Kirkeværger

(2004) Inge Marie Rahr (-)

Kontaktpersoner

(2004) Kurt Nissen (-)

Bygningskyndige

(2004) Oluf Moes Olesen (-)

Kirkeudvalgsformænd

(2004) Jens Otto Jordt (-)

Menige rådsmedlemmer

(2004) Esben Søren Gissel Lind (-)
(2004) Karl Aage Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007