D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Den tyske del af Tønder Menighed

Tønder Provsti - Ribe Stift
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007