D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvam-Hvilsom Pastorat

Sydvesthimmerlands Provsti - Viborg Stift - Ålestrup Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hvam Sogn
Hvilsom Sogn

Præstegården

Hvamvej 95, Gammel Hvam, 9620 Ålestrup

Residerende kapellaner

Embedet blev med virkning fra 2. marts 1742 omdannet fra sognekapellani.
Til embedet hørte forpligtelse i Simested, Hvam og Hvilsom Sogne.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Simested, Hvam og Hvilsom Sogne.
Embedet blev med virkning fra 2. marts 1742 omdannet til residerende kapellani.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007