D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vestervig Sogn

Vestervig-Agger Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Vestervig Kirke Vestervig Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Refs Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 1.690

Vestervig Kloster

Vestervig Kloster vest for Hurup i Thy var i 1110 et augustinerkloster og ca. 1160 opførtes kirken. 1440 kom et firefløjet klosteranlæg til. Det afbrændtes delvis i 1534. I 1660-erne nedbrød man klosterbygningerne, og en trefløjet hovedbygning opførtes, den brændte i 1703. I 1732 - 52 opførtes en trefløjet toetagers hovedbygning, i 1838 rev man den ned og gården blev delt. Nu står kun kirken tilbage - stærkt restaureret.

Den hemmelige gang

Klosteret var sæde for munke af augustinerordenen og det hændte, at disse viste en uheldig interesse for væsener af det modsatte køn. De lavede således en løngang under Limfjorden over til kapel, hvor der var nonner !!! - Der er under pløjning fundet murrester i jorden, som folk troede var noget af en stensat gang.

Tilståelsen

En munk fra klosteret forførte en kone fra Vestervig, men hun fik skrupler og tilstod alt for sin mand. Han greb en økse, styrtede op i kirken og fandt munken liggende på knæ i bøn foran alteret. Manden tog intet hensyn til stedets hellighed; han kløvede munkens pande-brask, og det blod, der udrandt farvede kirkens gulv rødt. Siden er det blodfarvede gulvstykke fjernet, men hvis en ulykke truer Vestervig by, bliver pletterne påny synlige.

Det spøger

Der er også flere gange set spøgende munke på stedet, hvor klosteret har stået.

Overrumplingen

En frue på Vestervig Kloster skulle ud at rejse og da hun var kommet ud i kareten løb forvalteren til med et stykke papir, som han bad hende skrive under på. I skyndingen nåede hun ikke at læse det igennem, inden hun prentede sit navnetræk og det viste sig senere, at hun ved sin underskrift havde givet ham skøde på gården. Det var den berygtede bondeplager, senere kammerassessor Mollerup (død 1737) der på denne måde skaffede sig herremandsværdigheden. (I sandhedens interesse må det påpeges, at helt så enkelt gik det ikke til, men historien dækker ganske godt de metoder som Hr. Mollerup, hvorom lidet eller intet godt er at sige, betjente sig af.)

Menighedsråd

1996-2000 - 7 valgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Erna Bolt Larsen (-)

Kirkeværger

1996-2000 Jens Hansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007