D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jegindø Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Thyholm Kommune - Ringkjøbing Amt

Sogne i pastoratet

Jegindø Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på ældrecenter. Sognepræsten er tillige sognepræst i Hvidbjerg og Lyngs som bistandsforpligtelse.
1963-1968 N A Evald Christiansen (-)
1970-1980 konst. Johannes Jensen Søe (-)
1980-1992 Jørgen Mose Larsen (-)
1992- Alex Dahl Nielsen (-)
2004- Karsten Flemming Thomsen (-)

Præstegården

Kirkebakken 1, Jegindø, 7790 Thyholm
Præstegården er opført 1925, har 6 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 0,7 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på ca 27 ha., hvoraf ca 15 ha. er mose.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007