D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skyum Kirke

Skyum Sogn - Hørdum-Skyum Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Skyum Kirke

Adresse

Skyum Kirke
Tøttrupvej 12 A
Skyum
7752 Snedsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen.

Siddepladser

Kirken har 140 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et ? orgel.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007