D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Agger Kirke

Agger Sogn - Vestervig-Agger Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Agger Kirke

Adresse

Agger Kirke
Rævlingevej 2
Agger
7770 Vestervig

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1838, restaureret og udvidet 1988. Nogenlunde midt i den lille fiskerby ligger den uanselige, hvidtede kirke på sin endnu for størstepartens vedkommende græsklædte kirkegård. Bygningen, der har afløst en af havet opslugt forgænger, er opført af gule mursten i 1838 som et udelt langhus med våbenhus for vestgavlen, begge bygningsdele på retkantet sokkel, med falsgesims og sadeltag, der er afvalmet mod øst. Langhuset har i hver af sine flankemure fire rundbuede vinduer, og døren i våbenhuset under Frederik VIs navnetræk og årstallet 1838 er ligeledes rundbuet.
Den tidligere kirke, der lå på en brink syd for Vester Agger by, var vistnok en gotisk bygning af munkesten og havsten med blytag på koret og stråtag på skibet. 1695 lå den kun 1000 alen fra havet, 1760 knap 100. Ved stormfloden februar 1825 nåede havet kirkegården, og 1832 måtte man opgive kirken, der i januar 1839 forsvandt i bølgerne. Muligvis har også den gotiske bygning haft en ældre forgænger - derpå kan den romanske font i den nuværende kirke tyde.

Klokkekam

Over langhusets vestgavl er der en korsprydet klokkekam.

Klokken

Klokken er støbt 1720 af Friederich Holtzmann, København.

Kirken indvendig

Det indre har bjælkeloft.

Kirkens inventar

En del inventar fra den forrige kirke er bevaret.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, Kristus og Peter på søen, udført af fru Mulvad, Vestervig, og opsat 1880 som afløser af en tavle, malet og skænket af fru Lucie Ingemann, Peters fiskedræt fra 1841, som er forsvundet. Over tavlen sidder en firkantet, snedkret himmel fra omkring 1600; den må have hørt til en renæssancetavle.

Kalk og disk

Sengotisk alterkalk fra omkring 1500 på sekstunget fod. En anden sengotisk kalk, ligeledes fra omkring 1625 med krave over foden.

Alterskranke

Alterskranken med udsavede balustre er fra opførelsestiden, 1838.

Prædikestol

Prædikestolen er et snedkerarbejde i landlig renæssance omkring 1600-25 med spidsvinklede hjørner og portalfelter, der minder noget om prædikestolen i Thisted.

Prædikestolshimmel

Prædikestolens himmel er vistnok samtidig og ligner alterbaldakinen.

Døbefont

Den romanske granitfont er en variant af Thybo-typen; dens bægerblade afviger noget fra normen.

Dåbsfad

Sydtysk fad, omkring 1575, med Bebudelsen og senere graverede initialer af C B M L D. Det skal efter traditionen stamme fra Vestervig Kirke.

Stolestader

Stoleværket er ganske enkelt, fra 1838.

Siddepladser

Kirken har 140 siddepladser.

Lysekroner

En seksarmet lysekrone fra 1700-tallet, vistnok polsk arbejde.

Krusifikser

Sengotisk krucifiksfigur fra omkring 1500 på nyere kors.

Skibe

Orlogsbriggen "Caroline" er skænket 1841.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1977 med 6 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ivan Hansen (-)

Kirkesangere

(1999) Carl Johan Nielsen (-)

Organister

(1999) Iar Mæland (-)

Organister

(1999) Vibeke Aarkrogh (-)

Kirkegård

Ved kirkegårdens mur står der 15 små, utilhuggede granisten med indhuggede initaler eller navne og årstal fra 1800-tallet, primitive gravsten.

Gravminder på kirkegården

Et smukt, kisteformet gravtræ er forsvundet, men kendes fra en tegning.

Gravere

(1999) Ivan Hansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007