D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Farsø Frimenighed

Trængstrup Frimenighedskredse - Støvring Provsti - Aalborg Stift

Medlemmer af menigheden

1999 - medlemstal indregnet i antallet for Trængstrup Frimenighed.

Menighedsråd

1996-2000 - ?

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Per Liengaard (-)

Kirke

Farsø Frimenighed benytter Farsø Sognekirke.

Støvring Frimenighed

Støvring Frimenighed blev nedlagt i 1995, kirken overdraget til Støvring Højskole, benyttes til foredrag, musik, møder under navnet Huset for levende ord og toner i Himmerland.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007