D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Trængstrup Frimenighed

Trængstrup Frimenighedskredse - Støvring Provsti - Aalborg Stift

Kirker i sognet

Trængstrup Frimenighedskirke Trængstrup Frimenighedskirke

Medlemmer af menigheden

1999 - 185 voksne enkeltmedlemmer.

Menighedsråd

1996-2000 - ?

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Bent Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007