D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sørup Kirkedistrikt

Buderup-Gravlev Pastorat - Støvring Provsti - Aalborg Stift - Støvring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Sørup Kirke Sørup Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertal indregnet i tallet for Buderup Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Christian Otte (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007