D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gudumholm Kirkedistrikt

Gudu-Lillevorde Pastorat - Støvring Provsti - Aalborg Stift - Sejlflod Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Gudumholm Kirke Gudumholm Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertal er indregnet i tallet for Lillevorde Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Anne Steenberg (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007