D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skjern Pastorat

Skjern Provsti - Ribe Stift - Skjern Kommune - Ringkøbing Amt

Sogne i pastoratet

Skjern Sogn

Præstegården

Fredensgade 9, 6900 Skjern
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007