D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ådum Kirke

Ådum Sogn - Ådum Pastorat - Skjern Provsti - Ribe Stift - Egvad Kommune - Ringkøbing Amt

Ådum Kirke

Adresse

Ådum Kirke
Bindesbølvej 8 A
Ådum
6880 Tarm

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007