D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gesing Pastorat

Skads Provsti - Ribe Stift - Esbjerg Kommune - Ribe Amt

Sogne i pastoratet

Gesing Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere
Præstegården

Ulvevej 110, Gesing, 6715 Esbjerg N

Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007