D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skads Pastorat

Skads Provsti - Ribe Stift - Esbjerg Kommune - Ribe Amt

Sogne i pastoratet

Skads Sogn

Præstegården

Majgårdsparken 23, Andrup, 6705 Esbjerg Ø
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007