D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sejling Sogn

Sejling-Sinding Pastorat - Silkeborg-Ry Provsti - Aalborg Stift - Silkeborg Kommune - Århus Amt

Kirker i sognet

Sejling Kirke Sejling Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hids Herred - Viborg Amt - Århus Stift
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007