D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gåser Kirkedistrikt

Øster Hassing Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Gåser Kirke Gåser Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Øster Hassing Sogn - Kjær Herred - Aalborg Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - indbyggertal indregnet i tallet for Øster Hassing Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Bente Schmidt (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007